Levende Geschiedenis Onbegrensd

Expand Your Mind – Read Books

Latest Posts

De loterij in Amerika, een wereld van verschil met Nederland

De Amerikaanse droom van veel loterijspelers, de powerball loterij

Deze week kopen veel Amerikanen dezelfde droom: het winnen van de ongekend grote $ 1,3 miljard Powerball-jackpot op woensdagavond, dat is wel weer eens wat anders als de nederlandse staatsloterij. Sinds vorige week, toen de jackpot was gestegen tot meer dan $ 500 miljoen, zijn Powerball-tickets naar verluidt van de balie van supermarkten en balies afgegooid. De kans om te winnen blijft 1 op 292 miljoen, vandaar dat de loterij soms een “stompzinnigheidsbelasting” wordt genoemd, maar het prijskaartje van een kaartje maakt het tot een laag-risico impulsaankoop. (Alex Tabarrok, over bij Marginal Revolution, suggereert dat degenen die deelnemen, kaartjes vroeg moeten kopen om langer te kunnen genieten van hun echte waarde – het plezier van anticiperen). Mocht je trouwens interesse hebben om mee te spelen vanuit Nederland, check dan zeker even loten-kopen.com

Wat maakt loterijwinnaars gelukkig?

Veel mensen hopen deze enorme meevaller te krijgen, maar willen ze iets dat hen gelukkig maakt? Anekdotes over hoe het winnen van de loterij kan leiden tot veel pech, een winnend ticket heeft enkele ‘gelukkige’ winnaars in het faillissement gebracht, of erger. Maar er is ook de mogelijkheid dat alle winnaars van de loterij die comfortabel leven geen krantenkoppen halen.

Onderzoekers hebben geprobeerd na te gaan welke van deze verhalen accurater is door te kijken naar twee vragen waarvan de loterijspelers aannemen dat ze bevestigend zijn: maakt het winnen van de loterij mensen op de lange duur rijk? En maakt een toevloed van tonnen geld mensen gelukkiger? Hun resultaten suggereren echter dat deze antwoorden niet zo eenvoudig zijn.

Eind jaren zeventig en tachtig

Eind jaren zeventig en tachtig deed de socioloog H. Roy Kaplan nu klassiek onderzoek naar wat er van loterijwinnaars is geworden. Zijn meest beroemde studie vroeg de loterij winnaars hoe blij ze waren geweest voordat en nadat hun grote cheques arriveerden. Die studie uit 1978, die een zeer kleine steekproefomvang had, vond dat de winnaars van de loterij niet zo veel gelukkiger waren dan de controlegroep – een groep mensen die de loterij niet won – na hun overwinning. (Een Nederlands onderzoek van 2008 concludeerde hetzelfde.) Kaplan deed in 1987 een grotere studie bij 576 loterijwinnaars en ontdekte dat ‘populaire mythen en stereotypen over winnaars onnauwkeurig waren’ – waarmee hij bedoelde dat Amerikaanse winnaars van de loterij niet typisch ophielden met hun banen en royaal uitgeven.

Die bevinding is bevestigd in meer recent onderzoek. Een onderzoek uit 2004 wees uit dat 85,5 procent van de Amerikaanse winnaars na het winnen van de loterij (met 63 procent voor dezelfde werkgever als voorheen) bleef werken en dat hoe belangrijker werk voor een persoon was, hoe waarschijnlijker het was dat ze zouden blijven werken. Een Zweedse studie kwam tot een vergelijkbare bevinding: 62 procent van de Zweedse loterijwinnaars bleef werken. Een studie van winnaars van de Amerikaanse loterij uit de jaren tachtig wees uit dat het winnen van veel geld (in plaats van slechts een klein beetje) de gerapporteerde spaarquote verhoogde en dat grote winnaars de neiging hadden terug te schroeven op het aantal uren dat ze werkten. Er kunnen culturele verschillen in het spel zijn: terwijl 85,5 procent van de Amerikaanse winnaars vasthielden aan hun baan, bleek uit enquêtes van Camelot, de exploitant van de Britse Nationale Loterij, dat een kleiner percentage – 41 procent – van de winnaars hun baan bewaarde.

Een boek met onderzoek naar VR

De Virtual Reality Review vraag, en welke rol speelt het in alternatieve behandeling?

We wilden de effecten van virtual reality vergelijken met een alternatieve behandeling of zonder behandeling op herstel na een beroerte met behulp van de armfunctie en andere uitkomsten zoals loopsnelheid en onafhankelijkheid bij het beheer van dagelijkse activiteiten na een beroerte.

Achtergrond bij VR en beroertes

Veel mensen na een beroerte hebben moeite met bewegen, denken en voelen. Dit resulteert vaak in problemen met alledaagse activiteiten zoals schrijven, lopen en autorijden. Zo kun je een VR Bril gebruiken om de virtuele realiteit met interactieve videogames te creeren om  soorten therapieën te ontwikkelen die mensen krijgen na een beroerte. De therapie omvat het gebruik van computerprogramma’s die zijn ontworpen om voorwerpen en gebeurtenissen in de praktijk te simuleren. Virtuele realiteit en interactief videogamen kunnen enkele voordelen hebben ten opzichte van traditionele therapieaanpak, omdat ze mensen de mogelijkheid bieden om dagelijkse activiteiten te oefenen die niet in de ziekenhuisomgeving worden of kunnen worden uitgeoefend. Verder zijn er verschillende functies van virtual reality-programma’s die kunnen betekenen dat patiënten meer tijd in therapie doorbrengen: de activiteit kan bijvoorbeeld meer motiverend zijn.

Studiekarakteristieken

We identificeerden 72 studies met 2470 mensen na een beroerte. Er werd een breed scala aan virtual reality-programma’s gebruikt, waarvan de meeste gericht waren op het verbeteren van de armfunctie of het loopvermogen. Het bewijs is geldig tot april 2017.

Belangrijkste resultaten uit het virtual reality boek

Tweeëntwintig onderzoeken testten of het gebruik van virtual reality in vergelijking met conventionele therapie resulteerde in een verbeterd vermogen om de eigen arm te gebruiken en vond dat het gebruik van virtual reality niet resulteerde in een betere functie (bewijs van lage kwaliteit). Wanneer virtuele realiteit naast de gebruikelijke zorg of revalidatie werd gebruikt om de tijd die de persoon in de therapie doorbracht, te verhogen, waren er verbeteringen in het functioneren van de arm (bewijs van lage kwaliteit). Zes onderzoeken testten of het gebruik van virtual reality in vergelijking met conventionele therapie resulteerde in een verbeterde loopsnelheid. Er was geen bewijs dat virtual reality in dit geval effectiever was (bewijs van lage kwaliteit). Tien onderzoeken hebben aangetoond dat er enige aanwijzingen waren dat virtual reality resulteerde in een iets beter vermogen om dagelijkse activiteiten zoals douchen en aankleden te beheren (matige kwaliteit van bewijs). Deze positieve effecten werden echter snel na het einde van de behandeling gevonden en het is niet duidelijk of de effecten langdurig zijn. De resultaten moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd omdat, hoewel er een groot aantal onderzoeken is, de onderzoeken over het algemeen klein zijn en niet van hoge kwaliteit. Een klein aantal mensen dat virtual reality gebruikt, meldde pijn, hoofdpijn of duizeligheid. Er zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld.

We vonden aanwijzingen dat het gebruik van virtual reality en interactief video-gamen niet voordeliger was dan conventionele therapieaanpak bij het verbeteren van de werking van de bovenste ledematen. Virtuele realiteit kan nuttig zijn bij het verbeteren van de werking van de bovenste ledematen en activiteiten van de dagelijkse levensfunctie wanneer deze wordt gebruikt als aanvulling op de gebruikelijke zorg (om de algehele therapietijd te verhogen). Er was onvoldoende bewijs om conclusies te trekken over het effect van virtual reality en interactief video-gamen op loopsnelheid, balans, participatie of kwaliteit van leven. Uit deze beoordeling bleek dat tijd sinds het begin van een beroerte, ernst van de stoornis en het type apparaat (commercieel of op maat) geen sterke beïnvloeders van de uitkomst waren. Er was een trend die suggereerde dat een hogere dosis (meer dan 15 uur totale interventie) de voorkeur had, net als aangepaste virtual reality-programma’s; deze bevindingen waren echter niet statistisch significant.

8 Books That Are a Must Read For Every Job Recruiter

Being a human resource professional can be rather challenging and satisfying at the same time. While your profession gives you the scope of interacting with people from diverse backgrounds, whose skills and expertise you need to analyze before you decide if they are perfect for a certain job, it can also reach saturation point at times, making you lack the insight and focus needed to recruit the right people at the right time. Here are 8 books that you ought to read in order to do a thorough job as a professional recruiter always.

Moneyball – Michael Lewis

Moneyball by Michael Lewis gives you examples from the world of baseball on the strategies and tips that need to be implemented to attract job seekers to the right professional posts by offering the right remuneration. The book is quite easy to read.

Knock Em Dead – Martin Yate

Knock Em Dead Hiring the Best written by Martin Yate can be particularly good to read if you are a hiring manager rather than a recruiter. It tells you about all the right decisions to take when looking to hire or appoint people to managerial posts.

Hire With Your Head – Lou Adler & 96 Great Interview Questions to Ask – Paul Falcone

Hire with your Head by Lou Adler introduces a systematic approach to recruitment for adapting to changes like the Internet, global expansion, demographic factors etc. 96 Great Interview Questions to Ask Before you Hire by Paul Falcone presents you with some novel techniques and approaches that you could deploy to successful hire skilled people to perform intellectually challenging jobs.

How to Spot a Liar – Marianna Karinch and Gregory Hartley

How to Spot a Liar by Marianne Karinch and Gregory Hartley gives you all the advice you need to detect if people are being untrue in the course of an interview. As a job recruiter, it is imperative to hire honest, skilled and dedicated workers instead of people who fabricate stories about their skills and experience.

Keeping The Millennials – Joanne Sujansky And Jan Ferri Reed

Keeping the Millennials written by Jan Ferri Reed and Joanne Sujansky is an absolute must read if you are a professional recruiter. It tells you how to effectively address the gaps between different generations of job seekers.

Who – Geoff Smart And Randy Street

Who by Geoff Smart and Randy Street is a very well researched book. It tells you how effectively human resources departments are seen to function inside corporations.

Hiring For Attidue – Mark Murphy

Hiring for Attitude by Mark Murphy is certainly worth reading if you are a job recruiter. It talks about how recruitment and hiring processes, including the interview process, need to change to avoid hiring people that are designated to fail at the job front.

Get to Know About The Best 5 Books to Read to Master Your Next Interview

Is the thought of appearing for a job interview giving you shivers down your spine? Then there are some exciting and stimulating books that you can read to make your fears go away permanently. The best way to train yourself in in-depth analysis and thinking, the two key skills that are often required to code interviews successfully, is to read up a few good books on such a topic. To know more about the 5 best books to read in order to master your next interview, read on.

How To Win The Coding Interview – Bill Sorour

How to Win the Coding Interview authored by Bill Sorour can be an excellent book to read as it provides you with solid interview advice. This book can be particularly good for you to read if you haven’t appeared for too many technical or other interviews in your professional life. The book is written in comprehensive English and tells you how to crack white board interviews, especially what to do when you get thrown off by strange or difficult interview questions.

How To Win Friends And Influence People – Dale Carnegie

How to Win Friends and Influence People is a remarkable book by Dale Carnegie that is worth reading if you are looking to train yourself in good interpersonal skills. This book gives you tips and suggestions that you could use to successfully get a complete stranger to become a close aide.

The Go Giver – John David Mann and Bob Burg

The Go Giver by John David Mann and Bob Burg is a good book to read as well before appearing for a job interview. The book gives you the psychological boost that you need to convince yourself that you are great at what you do and that people, including those who interview you, should not be allowed to think otherwise.

How To Talk To Anyone – Leil Lowndes

How to Talk to Anyone by Leil Lowndes makes for perfect pre-interview reading as well, especially if one to one communication is an area that you need to work upon. Interviews can be rather intimidating and at times you may be required to engage in conversations that last for as long as thirty minutes. The book teaches you how to do just that while being at ease at the same time.

Ovenman – Jeff Parker

Ovenman by Jeff Parker is the right book to read if you are aiming to hold a job in the food industry and are about to appear for an interview anytime soon. The book describes the struggles of a young skateboard enthusiast who juggles between pizza delivery and restaurant jobs to find his way in the world.

Know About The Best Books To Read On Interviewing Techniques For Managers

Managing a corporation or any other professional setup is never an easy task. A key activity that every manager must carry out with finesse is to recruit the right candidates for professional posts within the corporation that they are most likely to be suited for by assessing their skills and their work experience thus far. There are some wonderful books that you can get to read in order to master your interviewing skills as a professional manager and hire the correct people for the positions that you are looking get filled in your organization.

Talent Force – Rusty Rueff and Hank Stringer

Talent Force by Hank Stringer and Rusty Rueff tells you about the radical approach that you need to adopt in order to recruit the right people for your organization. According to the authors work forces are no longer in existence and it is the talent forces that have the competence needed to run a corporation with success. While work forces are simply made up for people who work away at a particular business, the talent forces are comprised of high impact and high skilled workers who have the right skills, experience and attitude needed to take a business forward.

The Recruiter’s Adventure Book – Scott Love

The Recruiter’s Adventure Book by Scott Love is also worth reading that teaches recruiters how to hit upon the perfect balance between work and life. For Scott Love, the process of recruitment is one that needs to be looked upon as an adventure rather than a professional chore that needs to be carried out in order to reduce much the stress that is associated with such a job. Love’s techniques and tips can actually help you to combat much of the mental strain and agony that you may be faced with as a recruiter.

The E-Myth – Michael E Gerber

The E – Myth by Michael E Gerber reiterates the need for adopting a systematic approach when hiring people for work in an organization. It is only when you realize that the hiring process is nothing but an integral part of systemizing any business that you understand how to go about such a process with success. The author is of the firm opinion that business owners often tend to make poor entrepreneurs and that a lot of thought, analysis and consideration need to go into the hiring process to pool in the right people for a job.

7 Best Computer Science Text Books 2017

Computer science is the scientific and practical approach to computation and its applications.Introduction to Algorithms by Thomas H. Cormen, Structure and Interpretation of Computer Programs by Harold Abelson. Beginning Programming For Dummies. Barron’s AP Computer Science. An overview. A Structured Programming Approach. Introduction to Algorithms. Computer Science Illuminated. The Art of Computer Programming.Computer science is the study of the theory, experimentation, and that form the basis for the design and use of computers.